Wsparcie językowe dla biznesu

  • Coaching językowy Neurolanguage Coaching®
  • Warsztaty specjalistyczne
  • Przygotowanie do spotkań & konferencji
  • Przygotowanie do międzynarodowych wystąpień & prezentacji
  • Wsparcie językowe w sytuacjach nagłych
  • Tłumaczenie dokumentów
  • Korekta językowa