PROJEKTY

Projekt:  „Wzrost Poczucia Sprawczości i Skuteczności Liderów & Menedżerów dzięki kompetencjom rozwiniętym w procesie coachingu językowego Neurolanguage Coaching®”

Projekt:  „Wzmocnienie kompetencji językowych przyszłych managerów, a obecnych high potentials, w programie coachingu językowego Neurolanguage Coaching®”

Projekt:  „Modern Accountants – How to face the challenges of the changing profession”

Projekt: “Komunikacja w Biznesie – nabycie lub rozwinięcie konkretnych umiejętności językowych, które uskutecznią codzienne funkcjonowanie w życiu zawodowym”

Projekt:  “Leading in English”

Projekt: “Fast track your English”