Jak osiągamy AUTENTYCZNĄ INDYWIDUALIZACJĘ procesu uczenia się dzięki Neurolanguage Coaching®

brain1.png

Synergia potrzeb, pasji i mocnych stron Klienta
pozwalająca na optymalne wykorzystanie indywidualnego potencjału
w idealnym do uczenia się środowisku
współtworzonym przez Coacha & Klienta

 

Neurolanguage Coaching® zawiera następujące elementy tradycyjnego coachingu

symbol1 indywidualne potrzeby językowe, motywacja, cele językowe, potencjał
symbol1 plan działań i ramy czasowe procesu
symbol1 weryfikacja celów i mierzalność efektów
symbol1 certyfikowani coachowie z akredytacją International Coach Federation
symbol1 profesjonalna relacja Klient-Coach (etyka zawodowa coacha ICF)

Praktyczne zastosowanie wyników badań i zasad z dziedziny neuronauki uczenia się

symbol2 jak uczyć się trwale efektywnie & jak szybko i skutecznie osiągnąć płynność językową
symbol2 czym jest bariera językowa i jak ją przełamać
symbol2 jak rozwijać umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym
symbol2 jak tworzyć optymalny stan do uczenia się

Narzędzia & modele coachingowe

symbol3 pozwalające na osiągnięcie spójności, etapowości & precyzyjności procesu