COACHING JĘZYKOWY NEUROLANGUAGE COACHING®

NA CZYM POLEGA UNIKALNOŚĆ  NEUROLANGUAGE COACHING®

SZYBKI & TRWALE EFEKTYWNY

COACHING TO INWESTYCJA, A NIE KOSZTOSZCZĘDNOŚĆ CZASU & PIENIĘDZY

KONKRETNY

ODPOWIEDŹ NA KONKRETNĄ POTRZEBĘ – W WYNIKU COACHINGU  ROZWIĄZANY ZOSTAJE KONKRETNY PROBLEM KLIENTA

ZROZUMIAŁY & PRAKTYCZNY

ŚWIADOMOŚĆ TEGO, CO UCZENIE SIĘ JĘZYKA OBCEGO OZNACZA DLA MÓZGU & JAK UCZYĆ SIĘ TRWALE EFEKTYWNIE

NEURO-PRZYJAZNY

MOŻLIWIE SKUTECZNE PRZEŁAMANIE BARIERY JĘZYKOWEJ DZIĘKI IDEALNEMU ŚRODOWISKU DO UCZENIA SIĘ & PROFESJONALNEJ RELACJI KLIENT-COACH

USTRUKTURYZOWANY

KLIENT WIE W JAKIM PUNKCIE PROCESU SIĘ ZNAJDUJE, MA POCZUCIE OSIĄGNIĘCIA, SPRAWCZOŚCI, JEST ZMOTYWOWANY DO DALSZEJ PRACY      

MIERZALNE EFEKTY

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE NABYTYCH KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH –  OSIĄGANE CELE JĘZYKOWE POZWALAJĄ NA WDRAŻANIE KONKRETNYCH DZIAŁAŃ

ZOPTYMALIZOWANY

PROCES WSPÓŁTWORZONY PRZEZ COACHA I KLIENTA DLA KLIENTA; AUTENTYCZNIE SPERSONALIZOWANY PROGRAM OSIĄGNIĘCIA CELÓW JĘZYKOWYCH W ŚRODOWISKU IDEALNYM DO UCZENIA SIĘ

REGULARNA WERYFIKACJA CELÓW PROCESU POTWIERDZAJĄCA JEGO SKUTECZNOŚĆ

CERTYFIKOWANI COACHOWIE JĘZYKOWI Z AKREDYTACJĄ ICF

WSPÓŁTWORZĄCY PROFESJONALNĄ RELACJĘ KLIENT-COACH – GWARANCJA OTRZYMANIA USŁUGI NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

MIĘDZYNARODOWA MARKA

GLOBALNY ZASIĘG – NEUROLANGUAGE COACHING® ZNANY I PRAKTYKOWANY NA CAŁYM ŚWIECIE

ELASTYCZNY  & KOMPLEKSOWY

 • FACE TO FACE / ON-LINE / BLENDED LEARNING
 • INDYWIDUALNY / GRUPOWY / WARSZTATY
 • 24 H / DOBĘ 7 DNI W TYGODNIU

MOŻLIWY WPŁYW NEUROLANGUAGE COACHING® NA KLIENTA

 • Dogłębne zrozumienie gramatyki i języka
 • Pełna świadomość popełnianych błędów oraz wykształcenie umiejętności samo-sprawdzania
 • Odczuwalne i mierzalne postępy inspirujące i motywujące do dalszego rozwoju
 • Świadomość tego, jak uczy się ludzki mózg oraz jakie czynniki determinują efektywne  przyswajanie wiedzy przez konkretnego Klienta
 • Rozwój kompetencji samodzielnego uczenia się

 

JAK OSIĄGAMY AUTENTYCZNĄ INDYWIDUALIZACJĘ PROCESU UCZENIA SIĘ
DZIĘKI NEUROLANGUAGE COACHING®

image_menu1NEUROLANGUAGE COACHING ZAWIERA NASTĘPUJĄCE ELEMENTY TRADYCYJNEGO COACHINGU: 

 • INDYWIDUALNE POTRZEBY JĘZYKOWE, MOTYWACJA, CELE JĘZYKOWE, POTENCJAŁ
 • PLAN DZIAŁAŃ I RAMY CZASOWE PROCESU
 • WERYFIKACJA CELÓW & MIERZALNOŚĆ EFEKTÓW
 • CERTYFIKOWANI COACHOWIE Z AKREDYTACJĄ INTERNATIONAL COACH FEDERATION
 • PROFESJONALNA RELACJA KLIENT-COACH (ETYKA ZAWODOWA COACHA ICF)

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE WYNIKÓW BADAŃ I ZASAD Z DZIEDZINY NEURONAUKI UCZENIA SIĘ

 • JAK UCZYĆ SIĘ TRWALE EFEKTYWNIE & JAK SZYBKO I SKUTECZNIE OSIĄGNĄĆ BIEGŁOŚĆ JĘZYKOWĄ
 • CZYM FAKTYCZNIE JEST BARIERA JĘZYKOWA I JAK PRZEŁAMAĆ
 • JAK ROZWIJAĆ UMIEJĘTNOŚCI CZYNNEGO POSŁUGIWANIA SIĘ JĘZYKIEM OBCYM
 • OPTYMALNY STAN DO UCZENIA SIĘ

 

NARZĘDZIA & MODELE COACHINGOWE

SPÓJNOŚĆ & ETAPOWOŚĆ & PRECYZYJNOŚĆ PROCESU

SYNERGIA POTRZEB, PASJI & MOCNYCH STRON KLIENTA