NASI COACHOWIE JĘZYKOWI

  • SĄ PROFESJONALNYMI CERTYFIKOWANYMI COACHAMI NEUROJĘZYKOWYMI Z AKREDYTACJĄ INTERNATIONAL COACH FEDERATION USA
  • PRZESTRZEGAJĄ MIĘDZYNARODOWEGO KODEKSU ETYKI ZAWODOWEJ COACHA ICF
  • SĄ EKSPERTAMI W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH
  • WSPIERAJĄ KLIENTA W OSIĄGNIĘCIU STANU DWUJĘZYCZNEGO
  • MAJĄ OKREŚLONĄ ŚCIEŻKĘ ROZWOJU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH
  • ZNAJĄ SPECYFIKĘ PRACY Z KLIENTEM BIZNESOWYM
  • WSPÓŁTWORZĄ ŚRODOWISKO PROFESJONALNYCH COACHÓW JĘZYKOWYCH