O EFFICIENT LANGUAGE COACHING POLAND

Nasza misja:

Dostarczenie organizacjom w Polsce wsparcia rozwojowego z zakresu czynnej znajomości języków obcych, umożliwiającego skuteczną komunikację w zglobalizowanym świecie; ułatwiającego realizację strategii biznesowej, pozwalającego na płynne wejście na rynki zagraniczne oraz prowadzenie swobodnych działań na arenie międzynarodowej.

Nasze obserwacje:

Polski rynek szkoleń językowych posiada w ofercie produkty oparte na programach już istniejących lub wręcz je powielające, co skutkuje organizowaniem szkoleń opartych na powierzchownych obserwacjach i przeprowadzanych metodą prób i błędów. W związku z tym kondycja korzystających z nich organizacji nie polepsza się, uczestnicy szkoleń latami pozostają na tym samym poziomie zaawansowania językowego, a pracodawcy stale wracają do punktu wyjścia, jakim jest ciągła konieczność doszkalania pracowników.

Nasze rozwiązanie:

Autentycznie spersonalizowany proces coachingu językowego Neurolanguage Coaching® jako alternatywa dla tradycyjnych szkoleń językowych dla firm

Jak osiągamy autentyczną indywidualizację procesu    read more…   czytaj więcej…

Please redirect to bookmark 1 – COACHING JĘZYKOWY NEUROLANGUAGE COACHING to section JAK OSIĄGAMY AUTENTYCZNĄ INDYWIDUALIZACJĘ PROCESU UCZENIA SIĘ DZIĘKI NEUROLANGUAGE COACHING®

Wasze rezultaty:

  • Szybki zwrot z inwestycji
  • Możliwie szybkie przełamanie bariery językowej
  • Trwale skuteczne rozwinięcie czynnych kompetencji językowych
  • Możliwość podjęcia nowych wyzwań, dzięki narzędziu jakim jest znajomość języka obcego
  • Cele językowe wyznaczone i osiągnięte w wyniku procesu odzwierciedlone w     faktycznym zastosowaniu języka w autentycznym dla kienta kontekście biznesowym


Origin of ELC Poland

Efficient Language Coaching® Poland powstała w Warszawie w 2015 roku z inicjatywy Katarzyny Hylińskiej, jednego z pierwszych w Polsce certyfikowanych coachów językowych akredytowanych przez International Coach Federation (ICF).


Nasz Zespół

KATARZYNA HYLIŃSKA
Director & Country Lead Efficient Language Coaching Poland,  

Współtworzy oraz prowadzi zespół certyfikowanych coachów językowych Neurolanguage Coaches® z akredytacją ICF, który oferuje procesy coachingu językowego zarówno organizacjom, ludziom biznesu jak i osobom prywatnym.

Certyfikowany i Akredytowany Coach Językowy – Advanced Neurolanguage Coach® (ICF),

Wspiera zarządy, rady nadzorcze, menedżerów wysokiego szczebla, kadry menedżerskie, klientów biznesowych oraz prywatnych w rozwoju kompetencji językowych. Współpracuje zarówno z dużymi i średnimi firmami, jak i klientami indywidualnymi.

Magister Filologii Angielskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

Trener i Tłumacz Języka Angielskiego z kilkunastoletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu biznesowego języka angielskiego, kursów z języka specjalistycznego, kursów przygotowujących do Cambridge English Exams, szkoleń oraz warsztatów języku angielskim z zakresu umiejętności miękkich i twardych.

Działa na rzecz profesjonalizacji coachingu językowego w oparciu o konkretne międzynarodowe standardy – ścieżkę nabywania i doskonalenia profesjonalnych kompetencji niezbędnych do przeprowadzania procesów coachingu językowego, certyfikację i akredytację niezależnych instytucji.

Jako coach koncentruje się przede wszystkim na stworzeniu warunków pracy, które umożliwiają klientowi trwałe i efektywne przyswajanie wiedzy w maksymalnie krótkim czasie. Wspiera klientów w budowaniu ich samoświadomości, precyzowaniu intencji, potrzeb, wyznaczaniu celów, podejmowaniu decyzji, pogłębianiu ich wiedzy specjalistycznej oraz doskonaleniu kluczowych umiejętności z ich sfery zawodowej.

Drogę rozwoju coachingowego postrzega jako niekończącą się opowieść, ponieważ dotyczy ona rozwoju na płaszczyźnie postawy, a nie narzędzi.