NASZA MISJA

Dostarczenie organizacjom w Polsce najwyższej jakości wsparcia rozwojowego z zakresu czynnej znajomości języków obcych – umożliwiającego skuteczną komunikację w zglobalizowanym świecie, ułatwiającego realizację strategii biznesowej, pozwalającego na płynne wejście na rynki zagraniczne oraz prowadzenie swobodnych działań na arenie międzynarodowej.

FILOZOFIA & WARTOŚCI

Im lepiej rozumiemy siebie jako osoby uczące się, tym efektywniej się uczymy.
Im lepiej rozumiemy siebie w procesach zmian, tym efektywniej potrafimy wesprzeć innych.
Im autentyczniej spersonalizowane procesy szkoleniowe współtworzymy, tym trwalszych zmian na poziomie zachowań doświadczamy.

KONCEPCJA

Wprowadzenie do procesów szkoleniowych coachingu oraz pochodzącej z najnowszych wyników badań neuronaukowych wiedzy o tym jak uczy się oraz reaguje na zmianę ludzki mózg. Procesy coachingu językowego Neurolanguage Coaching®, warsztaty językowe oraz warsztaty rozwojowe realizowane w środowisku idealnym do uczenia się i trwałego zapamiętywania. Procesy autentycznie spersonalizowane umożliwiające osobom uczącym się stosunkowo szybkie odczucie postępów, a organizacjom przynoszące szybki i trwały zwrot z inwestycji oraz nową jakość komunikacji w biznesie.

tables_homepage_smaller